Mindfulness u današnje vreme

Vesna Kostić govori o tome zbog čega je Mindfulness toliko prihvaćen i popularan program u današnje vreme, i to širom sveta.
Time magazin je na naslovnoj stranici jednog od svojih izdanja objavio naslov “Mindfulness revolucija” što ilustruje način na koje ove tehnike mogu da promene ljudski život menjajući pažnju, emocionalne reakcije, komunikaciju, percepciju…
Majndfulness, i ako prvenstveno deo drevnih tradicija, pogled na svet namenjen ličnom razvoju koji daje tehnike za rad sa umom, telom i emocijama, svoju primenu danas dobija kao metod za postizanje većeg fokusa, relaksiranosti, samorazumevanja, samokontrole i komunikacije.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *