fbpx

Mindfulness

Program za kontrolu stresa kroz razvoj svesne pažnje

Mindfulness

Šta je Mindfulness?

Majndfulnes (Mindfulness) je kvalitet svesne pažnje koji je prisutan kada je um usmeren ka sadašnjem trenutku, sa namerom i prihvatanjem svega što se pojavljuje. Razvijanjem svesnosti i pažnje jačaju i prirodni potencijali otpornosti, stabilnosti, samorazumevanja  iskustvene, lične mudrosti.

Mindfulness kao osmonedeljni program (poznat širom sveta kao MBSR-Mindfulness based stress reduction) predstavlja sjajan način za kontrolu stresa i postizanje psihičkog, mentalnog, emocionalnog ali i fizičkog balansa. To je samo jedan od aspekata ovog programa. Mindfulness zapravo predstavlja kompletan, pažljivo struktuiran program ličnog razvoja koji je potkrepljen brojnim istraživanjima iz oblasti savremene nauke poput na primer neurobiologije i psihologije.

O nama

Mi smo centar za učenje i praktikovanje Mindfulnessa u formi kurseva, kao i seminara, prezentacija i radionica.

Blog

Stres

Mindfulness program, kako se pokazalo poslednjih decenija, je koristan sistem tehnika koje posebno dobro deluju u pravcu kontrole i smanjivanja stresne reakcije.

Emocionalna stabilnost

Trenirajući um mindfulness tehnikama postajemo svesni sadašnjeg trenutka i dobijamo uvide koje nismo imali ranije. Možda ne možemo da utičemo na životne okolnosti ali možemo da promenimo svoj odgovor na njih.

Koncentracija

Vežbanjem svesne pažnje um se iznova i iznova vraća na objekat posmatranja, što vremenom donosi kvalitete smirene, otvorene, usmerene i “budne” pažnje.

Nervoza i napetost

Mindfulness razvija kvalitet posmatranja bez “uvlačenja u reakciju” koji ima potencijal da potpuno promeni unutrašnje iskustvo i percepciju, stvarajući  finu distancu između iskustva koje proživljavamo i naše reakcije na njega.

Anksioznost

Kada je um u prošlosti često je preplavljen tugom, žaljenjem i ljutnjom. Kada je um stalno u budućnosti skloni smo da previše brinemo. Vežbanjem tehnika mindfulnessa vežbamo pažnju I fokusiramo je na sadašnji trenutak.

Otpornost

Otpornost pomaže lakše nošenje sa životnim obrtima i pruža mogućnost oporavka od teškoća u životu. Kroz Mindfulness upoznajemo sebe dublje, vežbamo da ostanemo prisutni i razvijamo prilagodljivost i unutrašnju snagu.

Ko se može prijaviti za mindfulness program?

Za Mindfulness osmonedeljni kurs nije potrebno prethodno predznanje. Kurs je pogodan za svakoga ko oseća stres ili neprijatnost na poslu,  u vezama, komunikaciji…
Ovaj kurs je takođe dobar način za razvijanje veština i metoda za unapređivanje kvaliteta života.

Mindfulness i  Search Inside Yourself© u radnom okruženju

Mindfulness i Emocionalna Inteligencija (Search Inside Yourself©) su u današnje vreme u velikoj primeni u kompanijama, organizacijama, udruženjima i institucijama.

Emocionalna Inteligencija je po novom istraživanju Woirld Economic Forum-a jedna od top 10 veština potrebnih za narednu deceniju.

Više o programima

SIY program emocionalne inteligencije

Search Inside Yourself ® and other SIY logos are trademarks of Search Inside Yourself Leadership Institute , used under license

Prijavite se

U narednom periodu ćemo organizovati veliki broj kurseva, više informacija možete naći na sledećim linkovima:

Call Now Button