Naši programi

Mindfulness centar Beograd kontinuirano organizuje sledeće programe:

1.Standardni Mindfulness program – uživo (MBSR 8-nedeljni program)

Šta ovaj program podrazumeva?

Program možete pratiti sa odabranom grupom i u odabranom terminu u našem centru u Beogradskoj 23,  u Beogradu. Zadovoljstvo nam je da napomenemo da naši polaznici od januara 2023 imaju priliku i da budu dodatno podržani sa naše strane tokom ovog dvomesečnog iskustvenog programa kako bi lakše stekli duboko transformišuće iskustvo Mindfulness-a.

Kreirali smo online platformu za vežbanje na kojoj svi naši polaznici osim toga što imaju pristup svim materijalima (sažeta tema svakog predavanja, linkovi ka literaturi, istraživanjima, uputstva za vežbanje i praktikovanje, objašnjenje vežbi) mogu i da vežbaju svakodnevno kontinuirano i planski. Svakog dana, pristupajući svom nalogu na platformi, polaznici praktikuju vežbe ili kombinaciju vežbi (audio i video snimci, vežbe pisanja, dnevnici vežbanja) koje su pradviđene za taj dan.

Na taj način kreirali smo, kako naši polaznici kažu “kurs unutar kursa”, koji pomaže da se lakše uvede nova navika i da se gotovo odmah integrišu i bolje koriste “mali alati” Mindfulnessa u svakodnevnom životu.

I pored toga što smatramo da je uvođenje platforme značajno doprinelo pozitivnom, integrišućem iskustvu naših polaznika, postoji mogućnost pohadjanja kursa bez pristupa platformi, za sve koji tako žele.

Više o programu

2.Online standardni Mindfulness program (MBSR 8-nedeljni program)

Programi koji se održavaju preko zoom-a, u manjim grupama (12 do 16 polaznika). Polaznici imaju priliku da slušaju predavanja, ali i da ako žele podele svoja iskustva u praktikovanju, postave pitanja i učestvuju u vežbama.

Za posebnu podršku polaznicima, kreirali smo online platformu za vežbanje na kojoj svi naši polaznici osim toga što imaju pristup svim materijalima (sažeta tema svakog predavananja, linkovi ka literaturi, istraživanjima, uputstva za vežbanje i praktikovanje, objašnjenje vežbi) mogu i da vežbaju svakodnevno i to kontinuirano i planski. Svakog dana, pristupajući svom nalogu na platformi, polaznici praktikuju vežbe ili kombinaciju vežbi (audio i video snimci, vežbe pisanja, dnevnici vežbanja) koje su pradviđene za taj dan.

Na taj način kreirali smo kako naši polaznici kažu “kurs unutar kursa” koji pomaže da se lakše uvede nova navika i da se gotovo odmah integrišu i bolje koriste “mali alati” Mindfulnessa u svakodnevnom životu.

Moguće je pohadjanje kursa i bez korišćenja platforme, za sve koji tako žele.

 Više o programu

3.“Search Inside Yourself©”

Emocionalna inteligencija na bazi Mindfulness-a, uživo ili online.

 Više o programu

4.Online kurs Uvod u Mindfulness

Ovaj snimljeni kurs je početnog nivoa i može vam pružiti uvid i prvo iskustvo Mindfulness-a. Ovaj kurs je posebno koristan ako želite da napravite prve korake u pravcu razvoja svesne pažnje ili da steknete jasniju sliku o načinu na koji ovaj program funkcioniše, osetite njegove dobrobiti ali i da steknete prva iskustva u vežbanju.

Ove kurseve.možete pratiti samostalno i vežbati u vreme koje vam odgovara.

Uskoro više informacija o kursu.