Drugi deo intervjua koji je Vesna dala za Večernje Novosti (Novosti Plus) u januaru 2021.

Read more

Prvi deo intervjua koji je Vesna dala za Večernje Novosti (Novosti Plus) u januaru 2021.

Read more

Ponekad u nekim periodima života, posebno u vremenima velikih promena, možda imamo utisak da nervoza, napetost, anksioznost, stres, a ponekad i depresija skoro da postaju dominantni u našem životu.

Read more

Moj život kada ga pogledam iz današnje perspektive, kao da je podeljen na dva dela. Ponekad kada govorim o nečemu što se dešavalo pre više od 20 godina, uhvatim sebe kako izgovorim “U mom prošlom životu”. Read more

Mindfulness (svesna pažnja) je, posebno kada tek počinjemo da praktikujemo, prvenstveno mentalni trening.
Kao što usvajamo bilo koju novu naviku, učimo neku veštinu ili stičemo novo znanje, prvo nam je potrebno da razumemo način na koji nova oblast funkcioniše.
Zatim nam je, za postizanje rezultata, potrebna stalna i kontinuirana vežba. Kroz vežbu stičemo veštinu, sigurnost i stabilnost-takozvano iskustveno znanje.
Na isti način se proces odvija i kada je u pitanju naš mozak ili naše emocije. Ako želimo da promenimo način na koji razmišljamo, ili reagujemo, promena koju želimo da uvedemo u svoj život se dešava kroz mentalni trening.

Read more