Emocionalna inteligencija u liderstvu

Emocionalna-inteligencija-u-liderstvu

Tokom poslednjih decenija smo svedoci velike promene u poslovnom svetu oko nas.

I pored toga što su sve promene kojima svedočimo već tu, mnoge kompanije se još uvek teško adaptiraju na ovo novo digitalno vreme i sve izazove koje ono nosi.

U vremenu promena najveća snaga i njeni nosioci su zapravo – lideri. Posebno, kako se čini i na šta ukazuju brojna istraživanja, oni koji su svesni, odmereni, visoko motivisani i saosećajni.

Poslovne okolnosti i radni uslovi kao što su na primer: kratki vremenski rokovi, potreba za brzim donošenjem teških odluka, slojevitost i kompleksnost poslovnog okruženja, održavanje fokusa i koncentracije zaposlenih u uslovima vrlo zahtevnih radnih zadataka, održavanje motivacije zaposlenih, a posebno sposobnost za dobru komunikacija i kontrolu stresa, postavljaju pred rukovodioce i lidere jednu novu vrstu izazova.

A za te nove izazove biće potrebne i nove veštine kako navodi Svetski ekonomski forum.

Praveći analizu “unutrašnjih veština” u svojoj studiji “Budućnost poslova, veština, strategija zapošljavanja u četvrtoj industrijskoj revoluciji” Svetski ekonomski forum je uvrstio emocionalnu i socijalnu inteligenciju u kvalitete koji kreiraju neophodne preduslove za uspešan život i poslovanje u vremenu koje dolazi.

Ono što je vrlo važno imati na umu je da se emocionalna i socijalna inteligencija kao kvaliteti mogu unapređivati i razvijati.
Jednom rečju-trenirati.

Emocionalna Inteligencija

Osnovu emocionalne inteligencije čini svesnost o sebi i samo-razumevanje jednom rečju Mindfulness.
Mindfulness je zapravo osnova ne samo  samo-razumevanja več i samo-regulacije iz kojih se zatim razvija  emocionalna i socijalna inteligencija.

U vremenu  velikih promena kojima svedočimo u poslovnoj kulturi, sjajan program koji donosi vrlo kompleksne koncepte na krajnje jednostavan i primenljiv način je Search inside Yourself©. Ovaj program za razvoj emocionalne i socijalne inteligencije otvara mogućnost promene u poslovnoj kulturi kroz promenu u načinu na koji funkcionišu ne samo lideri i timov već i svi zaposleni.

Emocionalna inteligencija i Search inside Yourself©

Search Inside Yourself©  je nastao i razvijan je u okviru Google-a. Ovaj izuzetan program zapravo jača i razvija pet osnovnih polja “unutrašnjih veština i osobina” koje se odražavaju kako na lični i poslovni tako i na socijalni aspekt života, a one su:

1.Svesnost o sebi –poznavanje svojih tendencija, unutrašnjih stanja, kapaciteta, prioriteta i  razumevanje svojih iskustava
2.Upravljanje sobom – svojim tendencijama, unutrašnjim stanjima, kapacitetima, prioritetima, znanjima i iskustvima
3.Motivacija– kvalitet koji pomaže u postizanju ciljeva
4.Empatija-sposobnost povezivanja sa drugima
5.Socijalne vještine-veština usklađivanja i rada sa drugima, posebno važna u liderstvu

Na putu ravijanja emocionalne i socijalne inteligencije uvek je važno početi – od sebe.
Da bi se efikasno sarađivalo, radilo ili upravljalo neophodna je “dobra doza” samo-razumemevanja i samo-uvažavanja.  

Važno je da budemo svesni onoga što su naše prednosti i onoga na čemu je potrebno da radimo.
Važno je da definišemo i jačamo svoju motivaciju, što počinje od  prepoznavanja onoga što nas suštinski najviše pokreće u životu. I u poslu. Posebno u ovo digitalno vreme, neophodno je sagledavanje svog mesta u svom okruženju, ali i svoje uloge, svoje svrhe, svojih potencijala da bi svaka akcija bila lišena napora i nepotrebnih dilema a lična energija usmerena na najbolji mogući način u sopstvenoj zoni rada i uticaja.

Radno okruženje često u velikoj meri zavisi od toga kolko su međuljudske relacije autentične i ispunjene poverenjem, posebno kada je vreme kompleksno kao današnje.
Emocionalna inteligencija pomaže liderima, pojedincima ali i timovima da se nose sa okolnostima u kojima je čak i donošenje teških odluka i sprovođenje zahtevnih promena moguće kada one dolaze iz prostora uma osobe (ili više osoba) svesne sebe i ispunjene empatijom prema drugima.

Vesna Kostic, osnivač BG joga Centra i centra za Mindfulness u Beogradu

Autor teksta je Vesna Kostić

Pročitajte više o autoru

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *