fbpx

Mindfulness

Na koji način deluje Mindfulness

Vežbanjem svesne pažnje (Mindfulness)  aktiviramo prirodnu sposobnost prisutnosti u sadašnjem trenutku. Ta prisutnost se razvija kroz usmeravanje pažnje na sve ono što  direktno doživljavamo putem čula, misli ili emocija ali bez filtera uma.

Na taj način postajemo svesniji dešavanja u našem telu, umu, mislima i emocijama.

Kroz  proces posmatranja i razumevanja budimo unutrašnju otpornost, snagu kao i sposobnost da upravljamo životnim okolnostima i životnim promenama.

Kome se preporučuje Mindfulness

Mindfulness se preporučuje svima kojima je potrebna:

-Redukcija stresa

-Razvijanje većeg stepena otpornosti na životne okolnosti I promene

-Razvijanje osećaja ispunjenosti I stabilnosti

-Promena u načinu reagovanja na životne izazove.

Mindfulness tehnika u  kontroli stresa

Naučno je dokazano da se već tokom 8 nedelja Mindfulness treninga aktiviraju delovi mozga (tako da se menja čak i njegova fizička struktura) u pravcu smanjivanja stresne reakcije.
U stanju aktivne, otvorene pažnje usmerene na sadašnjost, misli, emocije, telesne senzacije i okruženje se doživljavaju s namerom, kroz posmatranje, bez prosuđivanja i u sadašnjem trenutku.

Umesto življenja ”na auto-pilotu” u kome smo vođeni navikama, svesna pažnja donosi življenje u sadašnjem trenutku i otvaranje prema novim iskustvima.

Mindfulness Beograd, Srbija

Mindfulness tehnike se u svetu koriste tokom poslednjih 40 godina a od 2014. Mindfulness kurseve organizujemo u Beogradu. Više informacija o programima. 

Call Now Button