Moj život kada ga pogledam iz današnje perspektive, kao da je podeljen na dva dela. Ponekad kada govorim o nečemu što se dešavalo pre više od 20 godina, uhvatim sebe kako izgovorim “U mom prošlom životu”. Read more