Mindfulness (svesna pažnja) je, posebno kada tek počinjemo da praktikujemo, prvenstveno mentalni trening.
Kao što usvajamo bilo koju novu naviku, učimo neku veštinu ili stičemo novo znanje, prvo nam je potrebno da razumemo način na koji nova oblast funkcioniše.
Zatim nam je, za postizanje rezultata, potrebna stalna i kontinuirana vežba. Kroz vežbu stičemo veštinu, sigurnost i stabilnost-takozvano iskustveno znanje.
Na isti način se proces odvija i kada je u pitanju naš mozak ili naše emocije. Ako želimo da promenimo način na koji razmišljamo, ili reagujemo, promena koju želimo da uvedemo u svoj život se dešava kroz mentalni trening.

Read more