Jutro je i novi radni dan počinje.

Već na putu do kupatila, unutar uma počinje razmišljanje i planiranje.

  • „Kada je potrebnobda krenem na posao?“,
  • „Da li je gužva u saobraćaju?“,
  • „Kojim putem da vozim?“ 

Read more

Kada doživljamo svoju svakodnevicu kao niz stresnih ili uznemiravajućih okolnosti, možemo pomisliti da je skoro nemoguće izaći iz tog “začaranog kruga”napetosti.

Nova istraživanja i novi pristupi nam govore drugačije.

Za život sa manje stresa, potrebno je kako se čini, nekoliko jednostavnih koraka:

  • da za početak prepoznamo i sagledamo problem,
  • da donesemo odluku o promeni,
  • da vežbamo strpljivo“nove načine” uvodeći ih u svakodnevni život.

Read more