Nervoza je prirodan odgovor na neku zahtevnu životnu situaciju kojom nam telo i um kažu da nismo potpuno spremni za izazov pred kojim smo. Vrlo često u tom slučaju i dajemo sve od sebe. Međutim, kada se nervoza pojavljuje bez ikakvog konkretnog razloga, ako se pojavljuje u većem obimu nego što situacija u kojoj smo izaziva, ili je potpuno iracionalna, možda nije više reč o nervozi, već o anksioznosti. U svakom slučaju, kada se tretira na odgovarajući način, nervoza može biti kontrolisana, ili bar ne toliko neprijatna.

Read more

Kada se osećamo ugroženo, naš nervni sistem reaguje, i u telu se luče brojni “stresni” hormoni kao što su adrenalin i kortizol spremajući  telo za “akciju”. Srce ubrzano lupa, šalje kiseonik i šećer u mišiće, krvni pritisak se povećava, mišići u telu se kontrahuju, disanje se ubrzava i sva čula se izoštravaju. Sve ove fizičke promene posredno “podižu” koncentraciju, fokus, snagu i stabilnost koja je neophodna za prevazilaženje izazova ili potencijalnih problema.

Read more

Stres ne mora uvek da bude negativan. Kada smo suočeni sa životnim izazovima, mala doza “pritiska” ponekad može da pomogne u ostvarivanju ciljeva ili prevazilaženju problema. Stres pomaže da damo sve od sebe kada je potrebno. Međutim, kada stanje stresa traje dugo može da ima veliki uticaj na fizičko, mentalno i psihičko zdravlje.

Read more