Mindfulness (svesna pažnja) je program koji se koristi u svetu poslednije četiri decenije, i kako brojna istraživanja pokazuju može biti vrlo koristan metod u lečenju i prevazilaženju depresije.

Jedno od pitanja koje se može postaviti je, kako izlečiti depresiju uz pomoć razvijanja svesne pažnje i na koji način se ovo izlečenje dešava?

Read more

U ljudskoj prirodi je da brine.
Briga je povezana sa evolutivnim sistemom za preživljavanje. Dugoročna zabrinutost dovodi do anksioznog ponašanja.

To što smo “na oprezu” često može biti od pomoći, posebno kada pravimo planove, rešavamo probleme, ali I izbegavamo potencijalne opasnosti.

Ali dešava se ponekad da briga pređe u naviku i proizvede mnoge dodatne simptome kao što su nervoza i napetost.
Read more